balkanelectricvetroparkabcwindproject

O nama

Energowind d.o.o. je osnovan kao privatna kompanija 2005. godine sa ciljem razvoja i eksploatacije vetroparkova u Srbiji. Svojim osnivanjem Energowind je ujedno bio jedna od prvih kompanija u Srbiji kojoj su obnovljivi izvori energije bili primarna delatnost. U toku 2007-2008. godine, kompanija potpisuje ugovore o saradnji sa lokalnim samoupravama Vršac, Plandište, Alibunar i Bela Crkva.

Nakon perioda preliminarnih odabira lokacija i uvida u arhive meteoroloških podataka za područje šireg regiona, kompanija početkom 2008.-e godine određuje povoljne lokacije za početak merenja i podiže dva merna stuba visine 60 metara. Nakon dobijenih konačnih mernih rezultata i izrade prvih studija energetskog potencijala za odeređene interesne lokacije od strane referentnih evropskih meteoroloških kuća, kompanije svoju prvu lokaciju za izgradnju vetroparka definiše na teritoriji opštine Plandište. Energowind 2010.-e godine osniva ćerku kompaniju Wind Park Plandište d.o.o., sa jedinstvenim ciljem razvoja vetroparka na teritoriji opštini Plandište. U cilju izrade verifikacije i korelacije dobijenih mernih podataka sa mernih lokacija sa parametrima vetra na lokaciji predvidjenoj za izgradnju budućeg vetro parka, kompanija Wind Park Plandište, početkom 2011. godine podiže merni stub visine 125 metara. Paraleleno sa pribavljanjem preostale projektne dokumentacije, sa ovog mernog stuba se prikupljaju merni podaci čijom verifikacijom se potvrđuju pozitivni rezultati sa prethodno izmerenih lokacija. Dodatne studije energetskog potencijala i odabir konačnih konfiguracija vetroturbina, bile su neophodan korak ka kompletiranju projektne dokumentacije ka pribavljanju lokacijske i građevinske dozvole. Građevinska dozvola za vetropark Plandište nazivne snage 102MW je dobijena 2012. godine, a kompletan projekat je prodat kompaniji NIS 2013.godine. Nakon prodaje vetroparka Plandište, Energowind osniva nove firme koje, po principu jedna kompanije jedan projekat, nastavljaju samostalni razvoj projekata vetroparkova na lokacijama navednih interesnih opština.

Danas, pod holding grupom EW Group posluju tri kompanije: Balkan electric doo, Vetropark ABC doo i Wind project doo, sve u privatnom vlasništvu.

Menadžment:

Branislav Matić, dipl. iur
osnivač i vlasnik kompanije.

Miroslav Kopečni, prof. dr. šef kancelarije u Beogradu.
Na projektu prisutan od 2007.-e godine.

Projektni tim:

Vesna Maljević, kordinator projekta,
Na projektu prisutna od 2009.-e godine.

Tatijana Čubrilo, struk. ekonomista,
Na projektu prisutna od osnivanja.

Petar Iričanin, dipl. Ing.
Na projektu prisutan od 2010.-e godine.

Ana Popovic, Mast. inž. zašt. živ. sred.
Na projektu prisutna od 2013.-e godine.

dr Demir Hadžić, ing. saobraćaja - stručni saradnik
Na projektu prisutan od 2013.-e godine

 

 

Vi ste ovde: Početak O nama